samenwerking intern en extern verbeteren - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

samenwerking intern en extern verbeteren

consultancy > procesinrichting
Samenwerking is noodzakelijk
In veel organisaties neemt de specialisatie in taken toe en bepaalde taken of competenties huurt men in. De verdeling van taken vraagt om een goede afstemming en samenwerking  tussen individuen, groepen, afdelingen en organisaties.
De verbetering van de samenwerking kan wenselijk of noodzakelijk zijn op het gebied van kennis en inzicht, vaardigheden en houding of een combinatie hiervan.
 
Vragen die te maken hebben met kennis en inzicht zijn:
 • Hoe afhankelijk zijn wij van elkaars werk?
 • Waar in de organisatie van het werk zit de bottleneck?
 
Vragen die over vaardigheden zijn:
 • Hoe voorkomen we dat vergaderingen te lang duren en weinig opleveren?
 • Hoe kan ik er voor zorgen dat ik werk van mijn collega goed aangeleverd krijg?
 
Vragen die over houding gaan zijn :
 • Hoe maken we andere afdelingen duidelijk dat het om de klant gaat?
 • Hoe kijken andere afdelingen tegen ons aan?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal op dezelfde tijd naar huis kunnen?
 
Op maat gesneden
Een programma als dit is in-company en op maat gesneden. Uiteraard bevat het programma onderdelen die zich meerdere keren in de praktijk bewezen hebben.
Hieronder de opzet van een eerder toegepast programma:Voorbeelden van onderdelen van een programma:
Observatie op de werkplek
 • Een onderwerp als vergaderen leent zich goed om in de realiteit te observeren, feedback te geven en te evalueren. De voortgang kan dan bestaan uit een aantal keer observeren van de vergadering.
 • Meeluisteren tijdens (intern) klantcontact helpt om direct feedback te geven en situaties te bespreken.
 • Observeren bij een andere afdeling en daar feedback geven over wat goed gaat en wat beter kan en de vervolgens van rol wisselen: de andere afdeling komt kijken en geeft feedback

Oefeningen en opdrachten
Wij gebruiken oefeningen om de groepsleden en de manager vereenvoudigde situaties te laten ervaren die vergelijkbaar zijn met situaties op de werkplek. De vereenvoudiging en het ontkoppelen van de werkplek maakt het mogelijk in zoomen op het samenwerkingsgedrag.

Bepaalde feedbacklijsten benadrukken bijvoorbeeld de onderlinge afhankelijkheid, de kwaliteit van de samenwerking of vereisen een specifieke vaardigheid.
 • Een ander team feedback vragen over het eigen functioneren (bijvoorbeeld door een werkgroep).
 • Elkaar feedback geven op de
  10 kenmerken van een samenwerking bevorderende houding.

Feedbackvragen over de samenwerking tussen teams

 1. Wat denkt u dat ons team doet?
 2. Welke dingen doen we goed?
 3. Welke dingen doen we niet goed?
 4. Wat zou u willen dat we anders deden?
 5. Hoe zou u de kwaliteit van onze werkzaamheden omschrijven?
 6. Hoe belangrijk is het voor u dat wij onze taak goed verrichten?
 7. Welke dingen die wij doen, helpen u beter te functioneren?
 8. Welke dingen die wij doen, belemmeren u in uw functioneren?
 9. Wat vindt u in het bijzonder nuttig en waarom?
 10. Wat ervaart u in het bijzonder als belemmerend en waarom?
 11. Welke zaken waarvan u op de hoogte moet zijn, worden door ons team goed gecommuniceerd?
 12. Welke zaken waarvan u op de hoogte moet zijn, worden door ons team niet of slecht gecommuniceerd?
 13. Hoe zouden we de onderlinge communicatie kunnen verbeteren?
 14. Welke dingen doen andere teams in de organisatie beter dan wij?
 15. Heeft u nog andere idee├źn over hoe wij onze samenwerking met uw team kunnen verbeteren?

 10 kenmerken van een samenwerking bevorderende houding
 
 1. Zoekt de samenwerking en het overleg op.
 2. Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
 3. Stelt het gemeenschappelijk doel boven persoonlijk belang als dat nodig is.
 4. Draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen.
 5. Zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen.
 6. Uit zich positief over prestaties van een collega.
 7. Stemt eigen werk af op dat van anderen.
 8. Toont respect voor collega's in woord en daad.
 9. Accepteert kritiek.
 10. Staat open voor oplossingen die anderen aandragen voor problemen op zijn afdeling of binnen zijn team.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud