resultaatgericht onderhandelen - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

resultaatgericht onderhandelen

training > persoonlijke effectiviteit
Beide partijen tevreden
In de dagelijkse praktijk onderhandelt u vaak, in verschillende situaties en met verschillende mensen: klanten, leveranciers, collega’s etc.  Verschillende partijen hebben verschillende belangen. Hoe gaat u er professioneel mee om als de belangen tegenstrijdig, conflicterend zijn? Hoe zorgt u er voor dat je tot een oplossing komt waar beide partijen tevreden mee zijn?
In deze training gaan we ervan uit dat u ervaring heeft in het voeren van onderhandelingen. En dat u uw vaardigheden nog beter wilt leren inzetten voor een goed resultaat met behoud van een prima relatie met uw onderhandelingspartners. Samen met uw collega-cursisten oefent u in verschillende onderhandelingssituaties waarbij vooral de vertaling vanuit en naar de eigen praktijk voorop staat. U ontwikkelt daarbij een kritische houding naar uw eigen gespreksstijl en aanpak en vergroot uw eigen mogelijkheden om actief het gedrag van uw gesprekspartners te beïnvloeden. We werken met een bruikbare theoretische kapstok, zodat u de opgedane kennis, tips en "best-practices" direct kunt toepassen in uw dagelijks werk.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen
 • Samenwerken
 • Onderhandelen

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn werk met tegengestelde belangen te maken heeft en oplossingen zoekt die voor partijen een duurzaam resultaat bieden.

Opzet van de training
Deze training resultaatgericht onderhandelen kent een aantal onderdelen; het voortraject, twee bijeenkomsten van één hele dag en een natraject. De doorlooptijd van de training is 3 weken. Om u zoveel mogelijk te laten oefenen en de veiligheid zo optimaal te houden werken we met kleine groepen van ongeveer 8-10 personen.
 
Klik hier voor een schematisch overzicht.
Klik hier voor de brochure met aanvullende informatie.

Onderwerpen
U krijgt antwoord op vragen zoals:
 • Op welke manier kan ik onderhandelen?
 • Wat zijn de verschillende fasen in de onderhandeling en hoe herken ik die?
 • Welke basishouding draagt bij tot een constructieve onderhandeling?
 • Hoe kan ik het gedrag van de andere partij(en) positief beïnvloeden?
 • Hoe kan ik effectief omgaan met onderhandelingstrucs?
 • Wat als we er niet uit komen?
 • Wat is het specifieke aan het onderhandelen met collega’s?
 • Hoe om te gaan met de invloed van derden: de achterban?

Na afloop van de training:
 • onderhandelt u effectiever en verkrijgt u het gewenste resultaat,
 • heeft u meer inzicht in de uitgangspunten en de fasen in het onderhandelen,
 • kunt u beter omgaan met onderhandeltrucs,
 • heeft u meer inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten en heeft u kunnen oefenen met eigen casuïstiek.

Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud