persoonlijke coaching - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

persoonlijke coaching

coaching
Het doel van persoonlijke coaching is u door middel van diverse leeractiviteiten in staat te stellen u op een planmatig en progressieve manier te ontwikkelen. De persoonlijke coaching maakt het mogelijk op (ontwikkelings)vragen of problemen in te gaan, die minder geschikt of te bedreigend zijn in een groepsgewijze training of waarbij een één op één begeleiding efficiënter is. De gesprekken tussen u en de coach zijn vertrouwelijk. De persoonlijke coaching is gericht op de ontwikkeling van uw competenties en is praktijk- en resultaatgericht. U bent verantwoordelijkheid voor uwof eigen ontwikkeling: u geeft onderwerpen en doelen aan en bepaalt het tempo.

Te bereiken resultaten
Het te bereiken resultaat is afhankelijk van de leervraag of leervragen die u heeft.
In ieder geval krijgt u eerlijke, open feedback, inzicht in eigen persoonlijkheid & functioneren en u versterkt uw vaardigheden & attitude.
 
Aanpak
 
1.     Intakegesprek
2.     Besluit over voortgang
3.     Coachingsgesprekken
4.     Evaluatiegesprek
5.     Terugkoppeling

 1. In het intakegesprek dat plaats vindt tussen u en de coach en eventueel een derde persoon (de manager of personeelsfunctionaris).
 2. Op basis van het intakegesprek stelt de coach een document op waarin het intakegesprek samengevat wordt. Op basis van dit document en de indrukken wordt door betrokken partijen besloten of het coachingstraject gestart gaat worden. Belangrijk is dat het goed ‘klikt’ tussen u en de coach.
 3. U heeft de regie over het traject en bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang. De coach is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste technieken en instrumenten en bepaalt uit welke invalshoek gewerkt gaat worden. U verzorgt indien van toepassing de terugkoppeling naar uw manager. Waar nuttig of noodzakelijk ondersteunt de coach uw manager in het coachen van u, waarbij de vertrouwelijkheid van de gesprekken tussen u en de coach of tussen coach en manager gewaarborgd blijft. Het aantal coachingsgesprekken ligt tussen de drie en vijf.
 4. In het evaluatiegesprek kijken u en de coach terug op het traject en geven ieder hun mening over de bereikte resultaten. De manager krijgt, indien dat afgesproken is, van de coach zijn visie op het bereikte eindresultaat, niet over het proces. Als richtlijn voor de evaluatie dient het document dat eerder naar aanleiding van de intake is opgesteld.
 5. Na een gezamenlijk afgesproken periode komen u, de coach en eventueel de manager bij elkaar om het effect van de persoonlijke coaching te bespreken.
 
 
 
 
Activiteiten
De inrichting van de persoonlijke coaching stemmen wij met u af. Er is dus geen vast programma. Voorbeelden van activiteiten zijn:
 • één op één gesprekken,
 • sterkte-zwakte analyses, vragenlijsten (bijvoorbeeld leiderschapsstijl)
 • observaties in verschillende situaties zoals het bijwonen van gesprekken tussen u en bijvoorbeeld een medewerker en dit gesprek later samen evalueren of het bijwonen van een regulier overleg en dit overleg samen evalueren,
 • bespreking van uitgevoerde praktijkopdrachten;
 • oefenen met behulp van rollenspelen;
 • samenstellen van een presentatie met impact.Doelgroep
De persoonlijke coaching is bedoeld voor leidinggevenden, medewerkers en zelfstandig werkende professionals.

In company.
Persoonlijke coaching kan deel uitmaken van een in-company training.

Brochure
Klik hier voor de brochure


Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud