persoonlijke coaching - spirit of interaction - the spirit of

Ga naar de inhoud

persoonlijke coaching

coaching
persoonlijke coaching
Het doel van persoonlijke coaching is de gecoachte door middel van diverse leeractiviteiten in staat te stellen zich op een planmatig en progressieve manier te ontwikkelen. De persoonlijke coaching maakt het mogelijk op (ontwikkelings)vragen of problemen in te gaan, die minder geschikt of te bedreigend zijn in een groepsgewijze training of waarbij een één op één begeleiding efficiënter is. De gesprekken tussen de gecoachte en de coach zijn vertrouwelijk. De persoonlijke coaching is gericht op de ontwikkeling van competenties en is praktijk- en resultaatgericht. De gecoachte is verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling: de gecoachte geeft onderwerpen en doelen aan en bepaalt het tempo.

Te bereiken resultaten
Het te bereiken resultaat is afhankelijk van de leervraag of leervragen die de gecoachte heeft.
In ieder geval krijgt hij of zij eerlijke, open feedback, inzicht in eigen persoonlijkheid & functioneren en versterkt de gecoachte diens vaardigheden & attitude.
Aanpak
1.    Intakegesprek
2.    Besluit over voortgang
3.    Coachingsgesprekken
4.    Evaluatiegesprek
5.    Terugkoppeling

  1. In het voeren van een intakegesprek dat plaats vindt tussen gecoachte en de coach en eventueel een derde persoon (de manager of personeelsfunctionaris).
  2. Op basis van het intakegesprek stelt de coach een document op waarin het intakegesprek samengevat wordt. Op basis van dit document en de indrukken wordt door betrokken partijen besloten of het coachingstraject gestart gaat worden. Belangrijk is dat het goed ‘klikt’ tussen de gecoachte en de coach.
  3. De gecoachte heeft de regie over het traject en is zelf verantwoordelijk voor de voortgang. De coach is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste technieken en instrumenten en bepaalt uit welke invalshoek gewerkt gaat worden. De gecoachte verzorgt indien van toepassing de terugkoppeling naar de eigen manager. Waar nuttig of noodzakelijk ondersteunt de coach de manager in het coachen van de gecoachte, waarbij de vertrouwelijkheid van de gesprekken tussen gecoachte en de coach of tussen coach en manager gewaarborgd blijft. Het aantal coachingsgesprekken ligt tussen de drie en vijf.
  4. In het evaluatiegesprek kijken de gecoachte en de coach terug op het traject en geven ieder hun mening over de bereikte resultaten. De manager krijgt, indien dat afgesproken is, van de coach zijn visie op het bereikte eindresultaat, niet over het proces. Als richtlijn voor de evaluatie dient het document dat eerder naar aanleiding van de intake is opgesteld.
  5. Na een gezamenlijk afgesproken periode komen de gecoachte, de coach en eventueel de manager bij elkaar om het effect van de persoonlijke coaching te bespreken.

Investering
De investering is afhankelijk van de duur en intensiteit van de coaching.

Vul hieronder uw e-mailadres en uw telefoonnummer in als u meer informatie wilt hebben over persoonlijke coaching. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
Nieuwe Parklaan 159 - 2587BS - 's Gravenhage
0031653231379
Terug naar de inhoud