leidinggeven aan ontwikkeling - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > leiding geven en coachen
Eén van de taken van de leidinggevende is het bevorderen van de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers. Er zijn verschillende redenen om uw medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Twee belangrijke redenen zijn: de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen is een belangrijk middel om medewerkers te binden en te boeien, daarnaast zijn goed geëquipeerde medewerkers essentieel om de doelen van uw organisatie te realiseren. Deze training biedt u meer inzicht in hoe mensen leren en zich ontwikkelen en biedt tools om de ontwikkeling van uw medewerkers ts stimuleren.

Te bereiken resultaten
Aan het einde van deze training heeft u uw inzicht en uw vaardigheid in het leidiggeven aan ontwikkeling vergroot.

  Dat houdt in:
  • U kunt de doelen van uw afdeling/eenheid vertalen naar de doelen van de individuele medewerker.
  • U kunt de doelen vertalen naar de benodigde competenties.
  • U kunt de gewenste en huidige competenties in kaart brengen van uw medewerkers.
  • U leert hoe mensen leren en zich ontwikkelen.
  • U krijgt inzicht in de verschillende leermethoden en de effecten.
  • U leert gesprekken te voeren met uw medewerkers over hun ontwikkeling.


    Competenties
    U versterkt uw competentie in:
    • Leiderschap
    • Coachen
    • Mondelinge communicatie
    • Resultaatgerichtheid
    • Vertrouwen opbouwen

     Doelgroep
     Deze training is bedoeld voor (functioneel) leidinggevenden en een ieder die zich verder wil bekwamen bevorderen van ontwikkeling.

     Opzet
     Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevende en het uitzetten en verwerken van de e-test.
     Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen met liefst uw eigen casuïstiek en gebruiken we zoveel mogelijk de tools van uw organisatie.  Tussen de bijeenkomst krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. In de middag van de tweede bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. U kan uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie. De derde en afsluitende bijeenkomst is na ongeveer 4 maanden.

     Klik hier voor het overzicht van de opbouw van de training.
     Klik hier voor het aanvragen van de brochure.

     In company.
     Deze training geven wij ook in-company.
     Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
     036 536 0502
     Terug naar de inhoud