ketenbewust handelen - spirit of interaction - the spirit of

Ga naar de inhoud

ketenbewust handelen

consultancy > procesinrichting
procesinrichting
ketenbewust handelen
interne afstemming voor een optimaal resultaat
Samenwerking
Het succes van uw organisatie, afdeling of team is afhankelijk van een goede onderlinge samenwerking.
De samenwerking betreft niet alleen de collega voorafgaand en aansluitend in de keten, maar de hele keten.
Bij een goede samenwerking is de aandacht van ieder gericht op het uiteindelijke resultaat.
Het is daarom noodzakelijk dat iedereen:
 • op de hoogte is van dat gemeenschappelijk doel,
 • op de hoogte is van het belang van de eigen taken binnen het grotere geheel,
 • zich betrokken voelt bij dat grotere geheel en achter de doelen staat,
 • elkaar respecteert en waardeert om de bijdrage die een ander levert,
 • een positieve bijdrage levert aan de sfeer binnen de groep, het team of de organisatie.

Valkuilen
Specialistische kennis is in een organisatie vaak ondergebracht in afdelingen. Het gevaar van splitsen van taken is verkokering. Wanneer er van verkokering sprake is, levert een afdeling of team resultaten die volledig passen bij de eigen doelstellingen. Deze resultaten hoeven niet in lijn te zijn met de doelstellingen van een andere afdeling of team en staan daar soms zelfs haaks op.
Het slachtoffer is uiteindelijk de afnemer van de dienst of het product: de klant.
In competitieve omgevingen straft de klant een organisatie af door de dienst of het product niet meer af te nemen. In omgevingen waar er gedwongen winkelnering is geeft het ineffectiviteit, inefficiëntie, ergernis (extern en intern) etc..

Aanpak
1. Appreciative Inquiry
Een succesvolle methode om ketenbewust te handelen en daarmee een optimaal resultaat te behalen is een goede interne afstemming. Deze goede interne afstemming krijgen we door werken volgens de principes van waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry).
2. Top-down : bottum-up
Ketenbewust handelen werkt alleen als de leidinggevenden deze manier van werken toepassen, uitdragen en ondersteunen
Een voorbeeld:
 1. De voorbereiding en afstemming vinden plaats in een kleine projectgroep. In deze projectgroep zijn vertegenwoordigers van leidinggevenden en de verschillende afdelingen. Onder leiding van de trainer stellen zij het programma samen.
 2. Alle medewerkers krijgen een aankondiging van het project. Dat kan een leuke video-boodschap zijn of een interview met een (denkbeeldige) klant.
 3. De training met de leidinggevenden is bedoeld om hen te trainen én de trainingen met de medewerkers duidelijk vorm te geven.
 4. De training van de medewerkers is praktisch gericht. De principes van Appreciative Inquiry staan centraal. Een oefening is bijvoorbeeld het waardevrij interviewen. Een techniek die uiteraard in verschillende situaties in te zetten is.
 5. Aan het einde van de training kijkt de deelnemer wat hij/zij zelf kan doen om meer ketenbewust te handelen en wat hij/zij nodig heeft van de organisatie om ketenbewust handelen mogelijk te maken.
 6. Het onderwerp ‘wat hebben de medewerkers nodig om ketenbewust te handelen’ komt terug in een bijeenkomst: feedback aan leidinggevenden. De trainer is hier facilitator. Uit iedere trainingsgroep komt een vertegenwoordiger die de bevindingen presenteert. De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen de input voor de laatste stap.
 7. De laatste stap is in gang zetten van de Deming-cirkel: plan-doe-check-actie.

Vul hieronder uw e-mailadres of uw telefoonnummer in als u meer informatie wilt hebben over ketenbewust handelen. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
Nieuwe Parklaan 159 - 2587BS - 's Gravenhage
0031653231379
Terug naar de inhoud