interviewtechnieken voor professionals - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > persoonlijke effectiviteit
 
Van een interview spreken we wanneer u een gesprek moet voeren waarin u informatie moet verkrijgen om een bepaalde taak of opdracht uit te kunnen voeren of als u op basis van de verkregen informatie een oplossing, product of dienst aan kan bieden.Als u oprecht geïnteresseerd bent, kunt u door de juiste vragen te stellen veel informatie verzamelen.
Op grond van de verkregen informatie krijgt de geïnterviewde partij een offerte, een blauwdruk voor een functioneel ontwerp, een aanbod of afwijzing voor een bepaalde functie, enz.. Het is voor beide partijen van belang dat de beeldvorming zo volledig mogelijk is.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
  • Mondelinge communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Vertrouwen opbouwen
  • Luisteren

      Doelgroep
      Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn werk afhankelijk is van het verkrijgen van de juiste informatie zoals verkopers, adviseurs, specialisten in ICT, projectleiders, projectmedewerkers etc..

      Opzet van de training
      Het voortraject bestaat o.a. uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevend en het uitzetten en verwerken van de e-test.
      Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. In de middag van de eerste bijeenkomst en de ochtend van de tweede bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Tussen de bijeenkomsten krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen.

      Klik hier voor een schematisch overzicht.
      Klik hier voor de aanvraag voor een brochure.
      Valkuilen
      Uit de praktijk blijkt dat het verkrijgen van informatie lastig is. Veel voorkomende valkuilen zijn:
      • Ik heb al een idee hoe de ander er over denkt. Ik wil mijn beeld alleen nog even toetsen.
      • Ik ben de specialist. De situatie van de ander is zo herkenbaar, dat ik na   een paar vragen weet wat er gebeuren moet.
      • Ik heb dit soort gesprekken al vaker gedaan. Ik hoef mij niet voor te   bereiden.
      • Ik zie dit gesprek vooral als een goede gelegenheid om mijn eigen denkbeelden en meningen te vertellen.
      • Ik ga vooral af op datgene wat gezegd wordt.
      • Ik ben niet alert op algemeenheden en vaagheden zoals: ‘het moet kwalitatief goed zijn’.
      • Ik ben door mijn vraagstelling al sturend bezig. In mijn vraag zit het gewenste antwoord al verwerkt.

      Te bereiken resultaten
      Aan het einde van deze training heeft u uw vaardigheid in het houden van een interview vergroot.

      Dat houdt in:
      • U weet wat u met het interview wilt bereiken.
      • U kiest de juiste structuur voor het interview.
      • U stelt tijdens het gesprek relevante vragen.
      • U signaleert eventuele weerstand bij respondent en kan hierop acteren.
      • U maakt een, op de juiste manier geformuleerd en gestructureerd, verslag.

      Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
      036 536 0502
      Terug naar de inhoud