inleiding projectplanning - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > projectmatig werken
Projectleiders of projectmanagers zijn in projecten verantwoordelijk voor het afleveren van de producten volgens de specificaties, binnen het  beschikbare budget en binnen het tijdsbestek dat overeengekomen is. De project- teamleden hebben daar ook hun verantwoordelijkheid in. Voor de tijdbewaking staan de projectleider diverse hulpmiddelen ter beschikking variërend van een spreadsheet tot een volledig pakket als Microsoft Project.
Uit de praktijk blijkt dat veel startende projectleiders en projectteamleden behoefte hebben aan een eerste verkenning op het gebied van planning.
Deze training biedt deze eerste verkenning.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
  • Organiseren eigen werk
  • Samenwerken
  • Aandacht voor details

  Doelgroep
  Deze training is geschikt voor startende projectleiders en projectteamleden die in hun werk met projectmatig werk te maken hebben en het eigen inzicht en de eigen vaardigheden in planning wil verbeteren.

  Opzet van de training
  Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule over projectmatig werken en plannen. Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomst staat in het teken van oefenen met het maken van planningen en liefst met uw eigen casuïstiek.  Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen.

  Klik hier voor een schematisch overzicht van de opzet van de training.
  Klik hier voor het aanvragen van de brochure.

      Doelstelling
      Na deze training hebben de cursisten:
      hun kennis verbeterd op het gebied van o.a.:
      • Gantt-charts
      • PERT
      • Netwerkplanningrelatie; start-to-start relatie
      hun inzicht verbeterd in:
      • de noodzaak van het maken van een goede taakanalyse
      • het bepalen van een kritisch pad
      • het maken van effectieve resultaatgerichte afspraken en
      en het nut en de waarde van de houding ‘afspraak is afspraak’ onderschreven.

                  
      tijdrit bij het wielrennen         

      Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
      036 536 0502
      Terug naar de inhoud