in gesprek blijven in uitdagende situaties of hoe denkfouten uw gesprek beïnvloeden - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

in gesprek blijven in uitdagende situaties of hoe denkfouten uw gesprek beïnvloeden

training > persoonlijke effectiviteit
 
In gesprekken waar wat op het spel staat hebben gesprekspartners verschillende belangen met soms oplopende emoties. Het is voor professionals van belang in gesprek te blijven in deze uitdagende situaties. Maar denkfouten zoals aannames maken het gesprek er niet makkelijker op.
Denkfouten zijn psychologische mechanismes die ons onbewust op een dwaalspoor brengen. Sommige denkfouten hebben een klein effect op ons werk, andere hebben een grotere impact. Inzicht in deze denkfouten helpt om de negatieve effecten ervan te minimaliseren.
Twee voorbeelden van denkfouten die het gesprek sterk kunnen beïnvloeden zijn de fundamentele attributiefout en framing. (zie kader) Maar er zijn nog vele andere denkfouten die mensen vaak maken. In de training komen tenminste twintig aan bod.
fundamentele attributiefout
Met de fundamentele attributiefout wordt de neiging bedoeld om gedragingen van anderen toe te schrijven aan de persoonlijkheid of het karakter van die ander. Situationele factoren (factoren die buiten een persoon liggen) worden onderschat, terwijl factoren die binnen een persoon liggen worden overschat. Dit gebeurt zelfs wanneer er duidelijk zichtbare situationele oorzaken voor het gedrag van de ander zijn.
Voorbeeld: Als ik te laat ben een vergadering is dat omdat het onverwacht druk was op de weg. Als een ander te laat komt ligt dat aan het feit dat deze persoon nonchalant is.
Framing (inkaderen)
Framing (inkaderen) betekent dat we verschillend reageren op precies dezelfde situatie, afhankelijk van de manier waarop die ons wordt voorgesteld.
 Bepaalde kenmerken helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt. Voorbeeld: villasubsidie i.p.v. hypotheekrenteaftrek.
Doelstelling
Aan het einde van de training heeft de deelnemer:
 • meer inzicht te in de wijze waarop denkprocessen verlopen.
 • meer inzicht in welke denkfouten er zijn en hoe deze een gesprek kunnen beïnvloeden.
 • onderzocht wat je kunt doen om het effect van deze denkfouten te verminderen.
 • de communicatieve vaardigheden aan kunnen scherpen.
 • kunnen oefenen met eigen casuïstiek.
 • meer inzicht in diens persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor medewerkers en managers met een aantal jaren werkervaring en die eerder trainingen mondelinge communicatie gevolgd hebben.

Versterken van de competenties
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Vertrouwen opbouwen
 • Luisteren

In company
Deze training is een in-company training. De inhoud, casuïstiek en video’s worden in overleg met de opdrachtgever aangepast aan de praktijk van de organisatie en de te trainen doelgroep.

Klik hier voor de brochure met aanvullende informatie.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud