training - in-company trainingen - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

training - in-company trainingen

training
Voor verschillende organisaties hebben wij de afgelopen jaren in-company trainingen verzorgd.

Een in-company training heeft veel voordelen:
  • Het leerprogramma is maatwerk.
  • Leren en werken komen dicht bij elkaar door realistische casuïstiek.
  • Met hetzelfde einddoel voor ogen kunnen trainingen voor verschillende doelgroepen op elkaar afgestemd worden en verbonden.
  • Door het inzetten van blended learning, een mix van on- en offline (leer)vormen en werkwijzen, wordt het leren effectiever en efficiënter.
  • Cursisten of experts uit de organisatie kunnen actief bijdragen in de ontwikkeling en uitvoering van de training waardoor onderling kennis delen makkelijk tot stand komt.
  • Door regelmatig te evalueren kunnen trainingen verder aangescherpt worden in relevantie en actualiteit.
  • Bepaalde onderdelen van trainingen kunnen via e-learning in een later stadium ter beschikbaar gesteld worden aan medewerkers en managers.
  • In veel gevallen bieden in-company trainingen ook financiële voordelen, zoals de kosten van de trainingslocatie - reiskosten etc.

Onze in-company trainingen hebben in de meerderheid van de gevallen onderdeel uitgemaakt van belangrijke veranderingstrajecten. Voor organisaties zoals de Belastingdienst verzorgen wij momenteel meerdere in-company trainingen.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud