goede gesprekken - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > leiding geven en coachen
De afgelopen jaren komt er veel op leidinggevenden af: een crisis die maar niet voorbij leek te gaan, aanhoudende bezuinigingen, medewerkers die aan het eind van hun Latijn zijn, een nieuwe generatie medewerkers met andere wensen ten aanzien van hun werk. enz. Het zijn uitdagingen waarvoor we de antwoorden niet makkelijk kunnen vinden.
Leidinggevenden kunnen besluiten deze uitdagingen niet alleen aan te gaan. Wanneer zij hun medewerkers betrekken bij het vinden van oplossingen, dan neemt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van hun medewerkers toe. En dit leidt er toe dat teams productiever worden.
Maar hoe doe je dat precies: medewerkers betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen? Hoe kun je het vertrouwen binnen je team verhogen? Ruimte creëren voor het vakmanschap van de medewerkers? De condities scheppen voor constante verbetering en vernieuwing? En dan ook nog op zo’n manier dat het geen "Poolse landdag" wordt?
Het zijn vragen waarop geen eenvoudig antwoord is. Een belangrijke voorwaarde voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers is: de manier waarop we binnen het team en de organisatie gesprekken voeren. De training goede gesprekken helpt leidinggevenden bij het (leren) voeren van resultaatgerichte- en waarderende gesprekken.
Onze manier van werken heeft, zo horen wij van onze klanten, de volgende effecten:
 • Een positieve sfeer;
 • Grotere betrokkenheid, meer zin om er samen de schouders onder te zetten;
 • Meer verbondenheid met elkaar;
 • Mensen spreken elkaar gemakkelijker aan;
 • Leidinggevenden die midden in hun team staan.
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat deze effecten de basis vormen om betere prestaties te leveren.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 1. Het waarderend interview
 2. Principes voor het voeren van goede gesprekken
 3. Het startgesprek of planningsgesprek
 4. Het voortgangsgesprek
 5. Het beoordelingsgesprek
 6. Het loopbaangesprek in 4 variaties

De focus van ons is altijd: hoe kunnen wij mensen in organisaties helpen om hun eigen vragen blijvend te beantwoorden?  Hierbij staat een waarderende visie en aanpak centraal. We focussen niet op problemen, maar op de mogelijkheden van individuen, teams en organisaties. We zetten Appreciative Inquiry niet in als de nieuwste truc, maar als een manier van kijken, die we verbinden met degelijke interventiekunde.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Leiderschap
 • Coachen
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen

  Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit leidinggevenden met tenminste 2 jaar ervaring. Het aantal deelnemers ligt tussen de 8 en de 12.

  Opzet
  De training goede gesprekken bestaat uit 2 bijeenkomsten van één dag en een terugkomochtend of -middag. Gedurende de training kunt u als deelnemer gebruikmaken van online coaching. Coaching on the job is optioneel. Lesmateriaal, achtergrondinformatie, literatuur staan op het onlineplatform. Tijdens de training werken de deelnemers on- en offline samen.

  Klik hier voor het overzicht van de opbouw van de training.
  Klik hier voor het aanvragen van de brochure.

  In company.
  Deze training geven wij zowel op inschrijving als in-company.
  Spirit Of Interaction vormt een netwerkorganisatie waarin professionele en goed opgeleide coaches, trainers en adviseurs, met elkaar samenwerken. Eén van de samenwerkingspartners is Instituut voor Interventiekunde. Wick van der Vaart (Instituut voor Interventiekunde) en Maarten Verdonck (Spirit Of Interaction) werken nu een aantal jaren op projectbasis succesvol samen. Beiden geloven in de kracht van de netwerkorganisatie. Grote trainingstrajecten o.a. bij de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam hebben door het inzetten van elkaars netwerk tot succes geleid. Zij merken in de praktijk de meerwaarde van de goede gesprekken. Vandaar dit gezamenlijk initiatief om daarmee uw medewerkers, uw team en uw organisaties waar mogelijk te versterken.
  Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
  036 536 0502
  Terug naar de inhoud