effectieve functioneringsgesprekken voeren - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

effectieve functioneringsgesprekken voeren

training > leiding geven en coachen
Het functioneringsgesprek heeft een belangrijke plaats in de jaarlijkse cyclus van gesprekken. Het is zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker van groot belang dat het gesprek op een goede manier verloopt. Veel leidinggevenden willen vanwege het belang van het functioneringsgesprek zeker zijn over hun manier van gespreksvoering, de noodzakelijke voorbereiding en de kwaliteit van de afspraken. Deze training geeft u als leidinggevende een duidelijk raamwerk en vele aanwijzingen om tot een professioneel functioneringsgesprek te komen.

Te bereiken resultaten
Na afloop van de training:
 • kunt u uw mening over uw medewerker duidelijker verwoorden,
 • bent u zich meer bewust van uw non-verbale communicatie,
 • kunt u het functioneringsgesprek op een juiste wijze opbouwen,
 • kunt u effectief reageren op bezwaren van medewerkers m.b.t. het door u geschetste beeld,
 • kunt u duidelijke vervolgafspraken te maken.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Leiderschap
 • Samenwerking bevorderen
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen

  Doelgroep
  Deze training is bedoeld voor leidinggevenden.

  Klik hier voor het aanvragen van de brochure.

  In company.
  Deze training geven wij ook in-company.
  Opzet
  De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van één dag (ochtend en middag). Tussen de twee bijeenkomsten ligt een periode van twee weken.
  Het voortraject bestaat uit een intakegesprek met de trainer, het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevende en het uitzetten en verwerken van de 180-graden vragenlijst.

  Dag 1:  De inrichting van het functioneringsgesprek
  Tijdens de eerste dag wordt het functioneringsgesprek bekeken vanuit de drie aspecten die ook in de vragenlijst getoetst zijn: voorbereiding-procedure-houding.
  De training richt zich met name op de verbeterpunten die uit de vragenlijst gekomen zijn of op andere input zoals het intakegesprek. Tijdens deze training ligt het accent op het verkrijgen van vaardigheden, waarbij u frequent in subgroepen (3 à 4 personen) oefent.

  Dag 2: Oefenen van uitdagende situaties
  Tijdens deze dag komen allerlei situaties aan bod. U krijgt de gelegenheid om uw eigen uitdagende situaties te oefenen. Naast het oefenen van gesprekken krijgt u ‘tips & tools’ om zoveel mogelijk weerstand (in de toekomst) te voorkomen.
  In de middag voert u een gesprek met een trainingsacteur. Van deze acteur krijgt u feedback over uw (non-) verbale communicatie.
  Aan het einde van de training stelt u een persoonlijk ontwikkel- en actieplan op.

  Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomst staat in het teken van oefenen met liefst uw eigen casuïstiek. In de middag sluit een trainingsacteur aan. Na de eerste bijeenkomst krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. De trainer observeert in dat geval een vergadering en geeft hierop feedback. U kan uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie. U heeft de mogelijkheid de vragenlijst na het voeren van uw functioneringsgesprekken wederom te laten invullen. U heeft kunt dan uw vorderingen meten ten opzichte van de eerste meting.

  Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
  036 536 05 02
  Terug naar de inhoud