effectieve functioneringsgesprekken - spirit of interaction - the spirit of

Ga naar de inhoud

effectieve functioneringsgesprekken

training > leiding geven en coachen
incompanytraining
Groot belang
Het functioneringsgesprek heeft een belangrijke plaats in de jaarlijkse cyclus van gesprekken. Het is zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker van groot belang dat het gesprek op een goede manier verloopt. Veel leidinggevenden willen vanwege het belang van het functioneringsgesprek zeker zijn over hun manier van gespreksvoering, de noodzakelijke voorbereiding en de kwaliteit van de afspraken. Deze training geeft de deelnemer een duidelijk raamwerk en vele aanwijzingen om tot een professioneel functioneringsgesprek te komen.

Te bereiken resultaten
Na afloop van de training:
 • kan de deelnemer het functioneringsgesprek op een juiste wijze opbouwen,
 • kan de deelnemer zijn of haar mening over de medewerker duidelijk verwoorden,
 • is de deelnemer zich meer bewust van de eigen (non-)verbale communicatie en die van de medewerker,
 • kan de deelnemer effectief reageren op reacties van medewerkers m.b.t. het door hem of haar geschetste beeld,
 • kan de deelnemer duidelijke vervolgafspraken maken.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor (functioneel) leidinggevenden en een ieder die zich verder wil bekwamen in het voeren van functioneringsgesprekken.

Competenties
De deelnemer versterkt de competentie in:
 • Leiderschap
 • Samenwerking bevorderen
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen

     Opzet
     De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van één dag. Tussen de twee bijeenkomsten ligt een periode van twee weken.
     Het voortraject bestaat o.a. uit een intakegesprek met de trainer, het bestuderen van de e-learningmodule en verwerken van de 180-graden vragenlijst.
     Gedurende de looptijd van de training is de trainer online beschikbaar voor de deelnemers. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van gesprekken op basis van eigen en algemene casuïstiek. Op de middagen sluit een trainingsacteur aan. Na de eerste bijeenkomst krijgt de deelnemer praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen.
     Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. De trainer observeert in dat geval een functioneringsgesprek en geeft hierop feedback. De deelnemer kan uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie. De deelnemer heeft de mogelijkheid de vragenlijst na het voeren van de functioneringsgesprekken wederom in te laten vullen. De deelnemer kan zijn of haar vorderingen meten ten opzichte van de eerste meting.

     Klik hier voor een schematisch overzicht van de training.

     Investering
     De investering bedraagt per groep van 6 tot 10 deelnemers € 4.950,-- excl. BTW en € 5.450,-- bij BTW nultarief. Dit is exclusief verblijfskosten van de deelnemers en trainer en inclusief studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving en een certificaat voor iedere deelnemer.
     Vul hieronder uw e-mailadres of uw telefoonnummer in als u meer informatie wilt hebben over de training effectieve functioneringsgesprekken. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
     Nieuwe Parklaan 159 - 2587BS - 's Gravenhage
     0031653231379
     Terug naar de inhoud