APK - effectief functioneringsgesprekken voeren - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > APK
Van groot belang
Het functioneringsgesprek[1] heeft een belangrijke plaats in de jaarlijkse cyclus van gesprekken. Het is zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker van groot belang dat het gesprek op een goede manier verloopt. Veel leidinggevenden willen vanwege het belang van het functioneringsgesprek zeker zijn over hun manier van gespreksvoering, de noodzakelijke voorbereiding en de kwaliteit van de afspraken. Deze training geeft u als leidinggevende een duidelijk raamwerk en vele aanwijzingen om tot een professioneel functionerings-gesprek te komen.

Als u op de afbeelding hieronder klikt krijgt u een presentatie met daarin:
 • informatie over nut en noodzaak van deze APK-training,
 • voorbeelden van omgang met het beoordelings- of functioneringsgesprek,
 • een checklist,
 • korte uitleg over de diverse opties binnen deze training.
  
De ervaring leert dat het aanscherpen van de gespreksvaardigheden en het tegen het licht houden van procedures vruchten afwerpen. Immers, door routine - tijdsdruk - andere prioriteiten, wil de kwaliteit van dit gesprek in veel gevallen afnemen. Anders gezegd: we gaan van onbewust bekwaam naar onbewust onbekwaam.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die al langer in dezelfde functie aan de slag is en behoefte heeft aan een 'opfrissende APK'.
 
U versterkt uw competentie in:
 • Leiderschap
 • Samenwerking bevorderen
 • Mondelinge communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen

[1] We spreken hier over functioneringsgesprekken. U kunt hier ook beoordelingsgesprekken lezen.
 
Na afloop van de training
 • kunt u uw mening over uw medewerker duidelijker verwoorden,
 • bent u zich meer bewust van uw non-verbale communicatie,
 • kunt u het functioneringsgesprek op een juiste wijze opbouwen,
 • kunt u effectief reageren op bezwaren van medewerkers m.b.t. het door u geschetste beeld,
 • kunt u duidelijke vervolgafspraken te maken,
 • heeft u feedback gekregen van de trainer, acteur en medecursisten.
 
Opzet


Voortraject
Na inschrijving / aanmelding start het voortraject.
Het voortraject bestaat uit:
 • het houden van een online intakegesprek met de trainer. Tijdens dit gesprek kijken we naar uw beginsituatie en leerdoelen en stemmen we wensen en verwachtingen af.
 • het bestuderen van de lesstof door e-learning waaronder het bekijken van video’s, het werken met video-respons en het maken van tests waaronder een nulmeting.
 • het voeren van een afstemmingsgesprek met uw eigen leidinggevende of mentor over uw leerdoelen.
 • het beschrijven van uitdagende situaties.
 
Bijeenkomst
De bijeenkomst van een halve dag gebruiken we maximaal om gesprekken te oefenen met hulp van een trainingsacteur. Het is doen-doen-doen. Uiteraard nemen uw leervragen en casuïstiek en die uit de groep een centrale plaats in. U leert uw eigen sterke punten kennen en de punten waar u zich op kan verbeteren. U krijgt feedback van uw medecursisten, de trainer en de trainingsacteur. Eén gesprek leggen we op video vast en krijgt u mee.
 
Coaching on the job (optioneel)
Bij coaching on the job komt de trainer bij u op de werkplek om u te coachen. Deze coaching kan o.a. bestaan uit het observeren van gesprekken die u heeft en hierop feedback geven (eventueel met voorbespreking) en bespreken van onderwerpen met u die zich minder of niet lenen voor bespreking binnen de groep van medecursisten.

Klik hier voor de brochure.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 0502
Terug naar de inhoud