coachend leidinggeven aan professionals - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > leiding geven en coachen
De vraag
De opleidingsgraad van de medewerkers is steeds hoger, de mondigheid groter, het werk meer specialistisch en het tempo van verandering steeds hoger. U heeft zelf afspraken gemaakt over de resultaten en doelen en uw medewerkers zijn cruciaal voor het bereiken daarvan.

Uit intakegesprekken voorafgaand aan dit trainingstraject stelden leidinggevenden o.a. de volgende vragen:
 • Hoe geef ik leiding aan deze professionals?
 • In hoeverre geeft u sturing en in hoeverre krijgen uw medewerkers eigen verantwoordelijkheid?
 • Zijn er aparte regels voor het coachen van medewerkers in bijvoorbeeld een projectgroep?
 • Is coachen niet te vrijblijvend? Hoe kan ik mij wat harder opstellen?
 • Hoe kan ik mijn mensen begeleiden als zij van de inhoud van hun werk veel meer afweten?
 • Is coaching in te bouwen in ons huidige beoordelingsysteem?
 • Hoe bind ik deze professionals aan onze organisatie?

Mogelijk herkent u een aantal van deze vragen. Het trainingstraject ‘coachend leidinggeven aan professionals’ helpt u oplossingen en antwoorden te vinden.

Doelgroep
Het trainingstraject is met name bedoeld voor leidinggevenden met tenminste een jaar ervaring in het leidinggeven die een grotere vaardigheid willen krijgen in het coachend leiding geven aan hun professionals.
De leidinggevenden kunnen zowel functioneel (projectleiders, teamleiders) als hiërarchisch leidinggevenden zijn.

Opbouw
Het trainingstraject ‘coachend leidinggeven’ bestaat uit 4 modules:
 • coachen op ontwikkeling
 • coachen op gedrag
 • coachen van een team
 • coachen tijdens verandering

De mate waarin en de wijze waarop de onderwerpen behandeld worden, hangt vooral af van de leerbehoefte van u en de andere deelnemers.

Klik hier voor informatie over de onderwerpen die in de modules aan bod komen.


Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Mondelinge communicatie
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Leiderschap
 • Coachen
 • Delegeren
 • Samenwerking bevorderen

Opzet van het traject
Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevend en het uitzetten en verwerken van de e-test.
Gedurende de looptijd van het traject is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. Bij twee bijeenkomsten sluit een trainingsacteur aan. Tussen de bijeenkomsten krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. U kan uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie. Klik hier voor een schematisch overzicht.

Coaching on the job (optioneel)
Bij coaching on the job komt de externe coach / trainer bij u op de werkplek om u op bepaalde activiteiten te coachen. Deze coaching kan bestaan uit:
 • het observeren van een door u geleide vergadering en hierop feedback geven (eventueel met voorbespreking),
 • het observeren van bepaalde gesprekken die u met medewerkers heeft en hierop feedback geven (eventueel met voorbespreking),
 • het coachen van u op het gebied van planning en organisatie van het eigen werk op uw eigen werkplek,
 • het bespreken van het uit het traject voortvloeiende POP met u en uw leidinggevende,
 • het bespreken van onderwerpen met u die zich minder of niet lenen voor bespreking binnen de groep van deelnemers.

Werkwijze
 • De bijeenkomsten gaan vooral in op uw eigen praktijk.
 • U krijgt op diverse manieren feedback: middels vragenlijsten, video-opnamen, reacties en suggesties van de andere deelnemers en trainer.
 • U bespreekt uw ervaringen en eigen leerpunten binnen de groep. Een belangrijk aspect is ‘leren van elkaar’. theorieën komen ter sprake, maar de vertaling naar de praktijk staat voorop.
 • De mate waarin onderwerpen behandeld worden, hangt af van de leerbehoefte van de deelnemers.
 • U krijgt per onderwerp aanbevelingen voor interessante literatuur.
 • U benoemt u punten voor uw persoonlijk ontwikkel plan.
 • Tijdens de bijeenkomsten werkt u met de door uw organisatie gehanteerde hulpmiddelen, begrippen en terminologie.
 • U ontvangt na afloop een certificaat.

Klik hier voor het aanvragen van de brochure.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 0502
Terug naar de inhoud