coachend leidinggeven - spirit of interaction - the spirit of

Ga naar de inhoud

coachend leidinggeven

training > leiding geven en coachen
incompanytraining
De vraag
De opleidingsgraad van de medewerkers is steeds hoger, de mondigheid groter, het werk meer specialistisch en het tempo van verandering steeds hoger. U heeft zelf afspraken gemaakt over de resultaten en doelen en uw medewerkers zijn cruciaal voor het bereiken daarvan.

Uit intakegesprekken voorafgaand aan dit trainingstraject stelden leidinggevenden o.a. de volgende vragen:
 • Hoe geef ik leiding aan deze professionals?
 • In hoeverre geef ik sturing en in hoeverre krijgen mijn medewerkers eigen verantwoordelijkheid?
 • Zijn er aparte regels voor het coachen van medewerkers in bijvoorbeeld een projectgroep?
 • Is coachen niet te vrijblijvend? Hoe kan ik mij wat harder opstellen?
 • Hoe kan ik mijn mensen begeleiden als zij van de inhoud van hun werk veel meer afweten?
 • Is coaching in te bouwen in ons huidige beoordelingsysteem?
 • Hoe bind ik deze professionals aan onze organisatie?

Mogelijk herkent u een aantal van deze vragen. Het trainingstraject ‘coachend leidinggeven aan professionals’ helpt u oplossingen en antwoorden te vinden.

Doelgroep
Het trainingstraject is met name bedoeld voor leidinggevenden met tenminste een jaar ervaring in het leidinggeven die een grotere vaardigheid willen krijgen in het coachend leiding geven aan hun professionals.
De leidinggevenden kunnen zowel functioneel (projectleiders, teamleiders) als hiërarchisch leidinggevenden zijn.

Doelgroep
De training is geschikt voor direct leidinggevenden en functioneel leidinggevenden.

Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Mondelinge communicatie
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Leiderschap
 • Coachen
 • Delegeren
 • Samenwerking bevorderen


     Opzet van de training
     Het trainingstraject ‘coachend leidinggeven’ bestaat uit 4 modules:
     • coachen op ontwikkeling
     • coachen op gedrag
     • coachen van een team
     • coachen tijdens verandering

     De mate waarin en de wijze waarop de onderwerpen behandeld worden, hangt vooral af van de leerbehoefte van u en de andere deelnemers.

     Klik hier voor informatie over de onderwerpen die in de modules aan bod komen.


     Investering
     De investering is afhankelijk van het aantal modules, aantal deelnemers en de optionele coaching on the job.

     Coaching on the job (optioneel)
     Bij coaching on the job komt de externe coach / trainer bij u op de werkplek om u op bepaalde activiteiten te coachen. Deze coaching kan bestaan uit:
     • het observeren van een door u geleide vergadering en hierop feedback geven (eventueel met voorbespreking),
     • het observeren van bepaalde gesprekken die u met medewerkers heeft en hierop feedback geven (eventueel met voorbespreking),
     • het coachen van u op het gebied van planning en organisatie van het eigen werk op uw eigen werkplek,
     • het bespreken van het uit het traject voortvloeiende POP met u en uw leidinggevende,
     • het bespreken van onderwerpen met u die zich minder of niet lenen voor bespreking binnen de groep van deelnemers.
     Vul hieronder uw e-mailadres of uw telefoonnummer in als u meer informatie wilt hebben over de het leertraject coachend leidinggeven. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
     Nieuwe Parklaan 159 - 2587BS - 's Gravenhage
     0031653231379
     Terug naar de inhoud