coachen en instrueren van collega's - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

coachen en instrueren van collega's

training > leiding geven en coachen
Een vak apart
Het coachen en instrueren van (nieuwe) collega’s vraagt specifieke competenties. Niet alleen kennis van het vakgebied of van de organisatie is van belang, maar ook inzicht in en affiniteit met het coachen en instrueren van mensen. Het blijkt ‘een vak apart’ te zijn.
Er bestaat veel verwarring over de betekenis van het woord ‘coaching’. Is dat leidinggeven of begeleiden of is het beide?
De ene coach laat degene die begeleid moet worden graag zelf veel ontdekken, de andere coach geeft het liefst instructie. Wat is de goede manier? Gelden er aparte regels voor het coachen van collega’s?
Op deze en vele andere vragen geeft de training ‘coachen en instrueren van collega’s’ antwoord.

Te bereiken resultaten
Na afloop van de training:  
 • heeft u inzicht in de diverse methoden en technieken van coachen en instrueren.
 • kent u de eigen manier van coachen en instrueren en weet u wat hiervan de sterke en de zwakke punten zijn.
 • kunt u andere methoden en technieken m.b.t. coachen en instrueren toepassen, wanneer deze beter aansluiten bij de gecoachte.
 • heeft u uw vaardigheid in het coachen op het gedrag van de gecoachte vergroot.
 • heeft u meer inzicht in de diverse leerstijlen en kan u op die manier beter inspelen op de leerstijl van de gecoachte
 • heeft u een aantal hulpmiddelen ter beschikking die u helpen uw instructie en coaching effectiever en efficiënter te structureren en te organiseren


Doelgroep
De training is met name bedoeld voor de ervaren (senior) collega, die meer vaardigheden en tips & tools wil hebben bij het instrueren en coachen van zijn minder of onervaren (junior) collega. Enige ervaring of een lopend coachingstraject laten de training maximaal tot z'n recht komen.

Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Coachen
 • Resultaatgerichtheid
 • Mondelinge communicatie
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Samenwerken

Opzet van de training
Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevend en het uitzetten en verwerken van de e-test.
Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. In de middag van de eerste bijeenkomst en de ochtend van de tweede bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Tussen de bijeenkomsten krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. U kan uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie.

Klik hier voor een schematisch overzicht.
Klik hier voor het aanvragen van de brochure.


Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 05 02
Terug naar de inhoud