coach de coach - spirit of interaction

spirit of interaction
Ga naar de inhoud

coach de coach

training > leiding geven en coachen
De beslissing een medewerker door een collega te laten coachen en instrueren kan voor een leidinggevende voortkomen uit één of meerdere van de onderstaande redenen:
 • de leidinggevende heeft onvoldoende tijd,
 • de vakinhoudelijke kennis van de leidinggevende is op specifieke onderdelen niet voldoende of
 • coachende activiteiten van de senior-medewerker passen goed in diens ontwikkeling.

De praktijk leert dat leidinggevenden in veel gevallen beperkt zijn in hun keuzemogelijkheden als het gaat om de keuze voor de geschikte collega. Als er een keuzemogelijkheid bestaat gaan zij af op hun intuïtie of maken zij hun keuze op basis van eerdere ervaringen.
Het coachen en instrueren van (nieuwe) collega’s vraagt specifieke competenties. Niet alleen kennis van het vakgebied of van de organisatie is van belang, maar ook inzicht in en affiniteit met het coachen en instrueren van mensen.

Te bereiken resultaten
Na afloop van de training:
  • heeft u een groter inzicht in de diverse methoden en technieken van het coachen van een coach,
  • kent u de eigen manier van coachen, weet u wat hiervan de sterke en de zwakke punten zijn en kan u op basis van dit inzicht effectiever en efficiënter coachen,
  • kunt u beter bepalen wie geschikt is als coach,
  • kunt u de activiteiten van een coach beter beoordelen,
  • heeft u hulpmiddelen ter beschikking om het coachingsproces beter te structureren en te organiseren.


      Doelgroep
      De training is met name bedoeld voor leidinggevenden, die een grotere vaardigheid willen krijgen in het coachen van hun coachende medewerkers.

      Competenties
      U versterkt uw competentie in:
       • Coachen
       • Resultaatgerichtheid
       • Mondelinge communicatie
       • Interpersoonlijke sensitiviteit
       • Samenwerken

           Opzet van de training
           Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een intakegesprek en het uitzetten en verwerken van de e-test.
           Tijdens de training is de trainer voor u online beschikbaar. De twee bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. Tijdens iedere bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. U kunt uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie.

           Klik hier voor een schematisch overzicht van de training.
           Klik hier voor de brochure.


           Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
           036 536 05 02
           Terug naar de inhoud