coach de coach - spirit of interaction - the spirit of

Ga naar de inhoud

coach de coach

training > leiding geven en coachen
incompanytraining
Aanleiding
De beslissing een medewerker door een collega te laten coachen en instrueren kan voor een leidinggevende voortkomen uit één of meerdere van de onderstaande redenen:
 • de leidinggevende heeft onvoldoende tijd,
 • de vakinhoudelijke kennis van de leidinggevende is op specifieke onderdelen niet voldoende of
 • coachende activiteiten van de senior-medewerker passen goed in diens ontwikkeling.

De praktijk leert dat leidinggevenden in veel gevallen beperkt zijn in hun keuzemogelijkheden als het gaat om de keuze voor de geschikte collega. Als er een keuzemogelijkheid bestaat gaan zij af op hun intuïtie of maken zij hun keuze op basis van eerdere ervaringen. Het coachen en instrueren van (nieuwe) collega’s vraagt specifieke competenties. Niet alleen kennis van het vakgebied of van de organisatie is van belang, maar ook inzicht in en affiniteit met het coachen en instrueren van mensen.

Te bereiken resultaten
Na afloop van de training:
 • heeft de deelnemer een groter inzicht in de diverse methoden en technieken van het coachen van een coach,
 • kent de deelnemer de eigen manier van coachen, weet wat hiervan de sterke en de zwakke punten zijn en kan op basis van dit inzicht effectiever en efficiënter coachen,
 • kan de deelnemer beter bepalen wie geschikt is als coach,
 • kan de deelnemer de activiteiten van een coach beter beoordelen,
 • heeft de deelnemer hulpmiddelen ter beschikking om het coachingsproces beter te structureren en te organiseren.
Doelgroep
De training is met name bedoeld voor leidinggevenden, die een grotere vaardigheid willen krijgen in het coachen van hun coachende medewerkers.

Competenties
U versterkt uw competentie in:
  • Coachen
  • Resultaatgerichtheid
  • Mondelinge communicatie
  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Samenwerken

      Opzet van de training
      Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een intakegesprek en het uitzetten en verwerken van de e-test.
      Gedurende de looptijd van de training is de trainer voor de deelnemer online beschikbaar. De twee bijeenkomsten gebruiken we maximaal om aan de slag te gaan met opdrachten, rollenspellen etc.. Het is doen-doen-doen. We werken met een bruikbare theoretische kapstok, zodat de deelnemer de opgedane kennis, tips en "best-practices" direct kan toepassen in zijn of haar dagelijks werk. Op beide bijeenkomsten sluit een trainingsacteur aan.
      Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. U kunt uiteraard ook gecoacht worden door een mede-cursist of coaches binnen de eigen organisatie.

      Klik hier voor een schematisch overzicht van de training.

      Investering
      De investering bedraagt per groep van 6 tot 10 deelnemers € 4.950,-- excl. BTW en € 5.450,-- bij BTW nultarief. Dit is exclusief verblijfskosten van de deelnemers en trainer en inclusief studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving en een certificaat voor iedere deelnemer.
      Vul hieronder uw e-mailadres of uw telefoonnummer in als u meer informatie wilt hebben over de training coach de coach. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
      Nieuwe Parklaan 159 - 2587BS - 's Gravenhage
      0031653231379
      Terug naar de inhoud