APK - basis gesprekstechniek - spirit of interaction

Ga naar de inhoud
training > APK
Hoe zit dat eigenlijk met onze wijze van communiceren? We doen het een groot gedeelte van onze tijd; we overleggen met collega’s, we bezoeken een klant en we vergaderen er op los. Maar zijn we ons ook bewust van hoe effectief we zijn? Over het algemeen zijn we toch prima in staat om onze houding en gedrag aan te passen aan de meest voorkomende situaties. En toch, soms gaat het toch ook niet goed; we worden verkeerd begrepen, iemand wordt boos, we voelen ons niet serieus genomen of de ander valt stil. De vraag die we ons dan meestal stellen is: “Heb ik iets verkeerd gezegd?”. Toch leidt deze vraag over het algemeen niet tot een dieper inzicht in de wijze waarop we communiceren.

Te bereiken resultaten
Na afloop van deze training:
  • heeft u zich verbeterd in uw luistervaardigheid
  • heeft u het  effect van schakelen tussen de verschillende communicatieniveaus ervaren,
  • heeft u met ondersteuning d.m.v. on-line coaching het geleerde in praktijk kunnen brengen en toetsen.

De module schakelen tussen communicatieniveaus hebben we voor verschillende doelgroepen zoals leidinggevenden.


  
Competenties
U versterkt uw competentie in:
  • Mondelinge communicatie
  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Luisteren

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die al langer in dezelfde functie aan de slag is en behoefte heeft aan een 'opfrissende APK'.

Opzet van deze training
Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de betreffende e-learningmodules 'schakelen tussen communicatieniveaus' en 'de kunst van het luisteren'. Vervolgens voert de trainer met u een intakegesprek en zet u de e-test uit. Voor en tijdens de training is de trainer voor u online beschikbaar. De bijeenkomst staat in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. In de middag van de bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen. De trainer neemt via on-line coaching uw praktijkervaringen met u door.
De doorlooptijd van deze training is 2 maanden.

Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 536 0502
Terug naar de inhoud